De preek tijdens de Royal Wedding

Zaterdag voor Pinksteren begon het feest al. Ik bedoel het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. De vurige preek van Amerikaanse bisschop Michael Curry tijdens de huwelijksdienst van prins Harry en Meghan Markle was werkelijk een hoogtepunt. Een krachtig statement over de macht van de liefde, waarvan God de bron is.

Tiemo Meijlink

Martin Luther King werd geciteerd. De slavernij werd genoemd waarbij de zwarte slaven in Amerika het volhielden in hun hoop op bevrijding door het zingen van spirituals over de liefde van Jezus Christus, de kracht die alles zal veranderen.
De mensen in de kerk werden uitgenodigd om hun verbeelding te laten werken: ‘Stel u een wereld voor waar liefde de weg is. Stel u huizen en gezinnen voor waar liefde de weg is. Stel u buurten en gemeenschappen voor waar liefde de weg is. Stel u overheden en landen voor waar liefde de weg is. Stel u bedrijven en commercie voor waar liefde de weg is. Stel u deze oude, vermoeide wereld voor waar liefde de weg is – onzelfzuchtig, opofferend, verlossend.’ Prachtige, klassieke redenaarskunst, waarin herhaling de kracht is. Je moet dat kunnen, en bewaar me als alle dominees dat ineens zo zouden doen, ik zou waarschijnlijk de kerk uitvluchten. Maar hier werkte het doordat deze swingende bisschop uit Amerika het juiste ritme gebruikte en vol beweging, vol dynamiek zijn woorden uitsprak. Dit was werkelijk geestkracht. De aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, die de huwelijkssluiting voltrok, zei na afloop van de dienst: ‘Het goede nieuws van Jezus Christus blies iedereen omver. Het was fantastisch.’

Adeldom
Nou ja, het was niet zo dat de hele kerk plat op de grond lag. Maar je kon zien aan de televisiebeelden dat hier iets gebeurde wat de meeste aanwezigen niet verwacht hadden. Er werd geglimlacht, mensen keken elkaar aan, sommigen gingen er eens echt voor zitten, anderen konden hun verbazing niet verbergen. In het vormelijke Engeland, en zeker in de ‘high church’ van de Anglicaanse Kerk is men dit niet gewend, dat was wel duidelijk. En wie de inhoud van de preek echt op zich liet inwerken, zal zich wellicht schaamtevol hebben afgevraagd hoeveel intrige, liefdeloosheid, arrogantie, ijdelheid en machtsmisbruik daar bij elkaar zat, in de kerk van Windsor. Het is niet verkeerd dat ook te bedenken, wanneer zo’n koninklijk huwelijk voltrokken wordt. Het zijn de machtigen en aanzienlijken van deze wereld die daar bij elkaar zijn. Je mag hopen en verwachten dat daar ook werkelijke adeldom aanwezig is, maar je weet ook dat dat in veel opzichten niet zo is.

Niettemin, het is goed dat er in deze wereld een woord klinkt dat in alle eenvoud wijst op de ‘power of love’, die in en door Jezus Christus in onze wereld aanwezig is. Dat gebeurde daar in die prachtige kerk van Windsor. En Godzijdank niet alleen daar, maar op heel veel plaatsen elders in de wereld ook! Dat er liefde geschiedt, en mensen in beweging worden gezet door geestkracht van boven. Dan zal er echte adeldom opbloeien.