De luxe van Pinksteren

In het rijtje van Kerst, Pasen en Hemelvaart, lijkt Pinksteren een aanhangsel te zijn dat met name gewaardeerd wordt vanwege het extra lange weekend. Maar als gelovigen mogen we allerminst voorbijgaan aan deze christelijke feestdag. Het is het verhaal achter dit feest dat bepalend is voor ons geloofsleven, hier en nu.

Anne Nijland

Dat verhaal lezen we in Handelingen 2 waar Petrus citeert uit het boek van de profeet Joël, namelijk dat de Geest zal worden uitgestort over jonge en oude mensen, mannen en vrouwen, slaven en slavinnen. Over ons allemaal dus, ongeacht leeftijd, geslacht of status. Die uitstorting vindt plaats in het Pinksterverhaal. Sindsdien is de Heilige Geest over ons gekomen en bevindt zich dus in ieder van ons een stukje Gods.

Hierdoor is het voor een ieder van ons, nogmaals, ongeacht leeftijd, geslacht of status, mogelijk om in verbinding met God te staan. Daar waar dat in het Oude Testament afhankelijk was van individuen als rechters, koningen, profeten en andere aangewezenen, maar ook van locatie, de tempel waar God woonde, kunnen wij in het hier en nu, op welke locatie dan ook, en wie we ook zijn, onze aandacht richten tot God en Hem naderen. We hoeven maar de handen te vouwen, de ogen te sluiten en ons hart te richten tot God. We hoeven niet eens de mooiste zinnen te vormen en de meest vindingrijke woorden te spreken. Zelfs in stilgebed kunnen we Hem naderen en weet Hij onze vragen en moeilijkheden al voor we ze hebben uitgesproken. Wat een luxe!

Mocht je toch graag woorden willen vinden, maar gaat dat niet vanzelf, dan kun je je vijf vingers als geheugensteuntje gebruiken. Je duim staat voor ‘vind ik leuk’. In gebed kun je zeggen hoe blij je bent dat God met ons is. Voor alles waar je met je wijsvinger naar kunt wijzen, kun je God danken. Je middelvinger herinnert ons aan wat verkeerd gaat. We mogen God om vergeving vragen. Om je ringvinger dragen echtgenoten een trouwring, teken van trouw en dat we niet alleen zijn op aarde. Je mag bidden voor de mensen om je heen. En je pink wijst ons er op hoe nietig en klein we als mensen zijn. We mogen God bidden om hulp. Een jackpot is er niks bij!