Redactie

  • Pieter Bootsma 
  • Ria van Dijk-Hilberts
  • Reinder de Jager
  • Rob Kroes
  • Tiemo Meijlink
  • Anne Nijland

Eindredactie:

  • Annejet Fransen

Redactieadres

Redactie Kerk in Stad
Kraneweg 33
9718 JE Groningen
kerk.in.stad@gmail.com
www.kerkinstad.nl
Post en kopij kan naar dit adres.

Kopij

Kopij algemene deel:
Aanleveren uiterlijk op maandag in de week van verschijning voor
10.00 uur op het redactieadres.

Kopij wijkberichten:
Aanleveren via de eigen wijkcorrespondent (aanleveren in Word via e-mail).

Bereikbaarheid

De redactie is telefonisch bereikbaar op maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur
op nummer (06) 4715 5394
 

Verschijningsdata Kerk in Stad in 2018:

13 | 27 januari, 10 | 24 februari, 10 | 24 maart, 7 | 21 april, 5 | 19 mei, 2 | 16 | 30 juni, 21 juli, 1 | 15 | 29 september, 13 | 27 oktober, 10 | 24 november, 8 | 22 december