Redactie

  • Pieter Bootsma 
  • Ria van Dijk-Hilberts
  • Reinder de Jager
  • Rob Kroes
  • Tiemo Meijlink
  • Anne Nijland

Eindredactie:

  • Annejet Fransen

Redactieadres

Redactie Kerk in Stad
Kraneweg 33
9718 JE Groningen
kerk.in.stad@gmail.com
www.kerkinstad.nl
Post en kopij kan naar dit adres.

Kopij

Kopij algemene deel:
Aanleveren uiterlijk op maandag in de week van verschijning voor
10.00 uur op het redactieadres.

Kopij wijkberichten:
Aanleveren via de eigen wijkcorrespondent (aanleveren in Word via e-mail).

Bereikbaarheid

De redactie is telefonisch bereikbaar op maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur
op nummer (06) 4715 5394
 

Verschijningsdata Kerk in Stad in 2019:

12 januari, 26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 maart, 30 maart, 13 april, 27 april, 11 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni, 6 juli, 20 juli, 31 augustus, 14 september, 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 7 december, 21 december