Advent in coronatijd

Voor het eerst in de hedendaagse geschiedenis bereiden we ons voor op het Kerstfeest tijdens een pandemie. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe we dat kunnen doen volgends de regels die dan zullen gelden. Zeker is dat het in ieder geval anders zal gaan dan we tot nu toe gewoon waren. Maar als een rots in de branding ervaren we: het grote verhaal dat we delen is nog precies hetzelfde. De kleur blijft paars, de kleur van schaamte en boete.

Dr. Simon Bijl

De overtuiging dat ons leven niet altijd die vorm krijgt die de Eeuwige van ons vraagt, kan men horen in de eerste psalm die klinkt op de eerste zondag van Advent: ‘Tot U, Heer, heb ik mijn ziel geheven’ (Psalm 25:1, 2 en 3, berijmd). Hiermee wordt gezegd en gezongen dat we het hier op aarde niet zelf redden. Als gelovigen zoeken we hulp en een luisterend oor bij de Heer. Alleen met God kunnen wij de goede weg vinden en gaan naar vrede en geluk.

De tweede adventszondag laat, naast Psalm 80:1 en 2, de profeet Jesaja spreken (30:19, 27 en 30) en wordt daarom Populus Sion genoemd (Volk van Sion). Daarin wordt de verlossing aangekondigd, waar de psalm om vraagt.

De derde zondag van Advent heeft paars of rozerood als kleur. Gaudete is de naam in het Latijn, vertaald betekent dat: Weest blij! Die woorden staan in Filippenzen 4:4 en 5. De psalm die daarbij aansluit, is de 85e. Want de hulp en verlossing waar mensen om bidden, zal ook komen. De aarde en hemel raken elkaar. De aarde en de mensheid zijn niet tot de ondergang verdoemd.

Als laatste zondag van de Advent komen de hemelen opnieuw aan de orde. Zij bevochtigen de dorre aarde en het leven krijgt zijn kleur en glans. In het Nederlands heet het dan ‘Dauwt. Hemelen’, in het Latijn Rorate coeli. De psalm hierbij is de 19e. De zon gaat schijnen en verjaagt de duisternis. Deze oude traditie gaat nu opnieuw klinken. Maar door de situatie waarin wij mensen nu wereldwijd leven, klinkt het anders. Wij kunnen hierin de nood en de schreeuw om hulp van alle tijden en plaatsen herkennen.

Bidden wij dat Kerstfeest 2020 voor ons en de wereld het contact zal worden met de liefde en barmhartigheid van de Eeuwige, om licht in vrede te kunnen delen met elkaar in deze wereldtijd.