Aanvragen abonnement

* Wij facturen per kalenderjaar. De actiekorting wordt naar rato verrekend.

content image
content image

Een abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar. De abonnementsprijs wordt per kalenderjaar naar rato berekend op het moment van aanmelding.