Redactioneel - Kerk in Stad nr 19

Jaargang 19, nummer 19

Beste lezer,

De oplettende lezer had het misschien al vermoed door de vacature die voor de zomervakantie in Kerk in Stad stond: er komt een nieuwe eindredacteur. En dat betekent dat ik vertrek. Dit is het laatste nummer van Kerk in Stad dat onder mijn verantwoordelijkheid in elkaar is gezet.
De sollicitatiecommissie heeft een opvolgster voor mij gevonden in de persoon van Annejet Fransen. We hebben al regelmatig contact gehad en aan zowel het vorige als aan dit nummer heeft ze hard meegewerkt. Ik heb het volste vertrouwen in haar kunnen en denk dat Kerk in Stad bij haar in goede handen is.

Dat betekent wel dat ik van u, lezer, afscheid moet nemen. Nou is dat natuurlijk wat abstract. Ik zie u niet en heb het grootste deel van de lezersschaar ook nooit gezien. Maar toch voelde ik een zekere verbondenheid met u, de mensen zonder wie Kerk in Stad überhaupt niet zou bestaan. Een directe communicatie tussen u en mij als eindredacteur was er natuurlijk meestal niet en vaak hoorden we ook weinig terug; noch positief, noch negatief. Behalve dan als Kerk in Stad te laat werd bezorgd: dan hing u toch wel massaal aan de lijn en stroomde de mailbox vol. Een goed teken! Dat bewijst maar dat Kerk in Stad gemist wordt als hij niet op tijd in de bus ligt.

Hoe dan ook: terug naar dit nummer. U leest onder andere terugblikken (op de Nacht van de Levensbeschouwing en de Kerkendag te Zuidbroek) en een interview met Sietze den Iseger van de Hulp Express: een bijzonder initiatief van een bijzondere man!
En verder is er zoals altijd meer moois en meer nieuws te lezen in deze Kerk in Stad.

Ik wens mijn opvolgster Annejet heel veel succes en plezier met het redactiewerk en ik wens u, beste lezer, alle goeds toe voor de toekomst. Dat Kerk in Stad maar lang gelezen mag blijven worden!

Hartelijke groet,
Mariska Jeuring