09-10-2019 Redactioneel - Kerk in Stad nr. 19

Beste lezer,

Dit jaar bestaat de christelijke vrouwenbeweging in Nederland honderd jaar. In de vorige eeuw is de vrouwenbond voor veel vrouwen van ongelooflijk belang geweest: ze bood een plek waar vrouwen elkaar konden ontmoeten en steunen, waar ze een stem kregen, waar ze van elkaar konden leren. Ria van Dijk-Hilberts heeft een aantal Groningse leden geïnterviewd in ‘Kerk en Samenleving’. Het vormt een testament van hoe belangrijk gemeenschappen zijn.

We hebben elkaar nodig, dat is wel duidelijk. Daarom bezoeken leden van de Classis Groningen elkaar jaarlijks bij een van de kerken op de Kerkendag. Dit jaar was de gastvrouw de Immanuelkerk in Groningen-Zuid. U leest een verslag van de dag in dit nummer.

Daarom hebben we ook zoiets als de diaconie. Gerhard ter Beek gaat in ‘Kerk en Theologie’ op zoek naar de bron van de diaconie en vindt die in de Torah. In Kerk Actief lezen we over Sint Martinus’ Pronkjewailn: dit jaar wordt er geluisterd naar wat kinderen zelf zeggen over armoede.

In Bij de Tijd schrijft Jan Wijbenga over de verantwoordelijkheid van de kerk naar het milieu. We moeten immers niet alleen zorgen voor elkaar maar ook voor de aarde waarop we leven – en dan indirect toch ook weer voor de medemensen die slachtoffer worden van de schade die we de aarde berokkenen.

Het is binnenkort weer Allerzielen en in veel kerken is er dan gelegenheid de overledenen te herdenken. Misschien wel mensen die we eigenlijk nog nodig hadden, waarvan we niet kunnen geloven dat we ze verloren zijn. Marian Knigge – van der Schors bespreekt een gedicht van Jan Elburg over verdriet en verlies.

Marieke Laauwen schreef 22 jaar lang met een ter dood veroordeelde in Amerika. Nu lijkt het zover te zijn: op 7 november zal hij worden geëxecuteerd. Tegen beter weten in, tegen alle waarschijnlijkheid, probeert Marieke te hopen op gerechtigheid. Ze schrijft erover in haar column. We hebben elkaar nodig – op de rand van het leven misschien wel meer dan ooit.

Vriendelijke groet,
Annejet Fransen